Główny koordynator administracyjny projektu naukowego Astrocent

Miejsce pracy: Warszawa, dz. Śródmieście, teren Politechniki Warszawskiej

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do dnia 28.12.2021 r. na adres: recruitment at astrocent.pl

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy kandydata/kandydatki na pozycję głównego koordynatora administracyjnego projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze AstroCeNT. Kandydat będzie podlegał bezpośrednio pod dyrektora ds. organizacji działalności naukowej zakładu Astrocent i będzie odpowiedzialny za zarządzanie bieżącą działalnością administracyjno-finansową biura projektu wraz z zespołem specjalistów odpowiedzialnych za szczegółowe zadania.

 

Główne obowiązki i zakres odpowiedzialności:

 • Koordynacja naukowa i prac B+R: koordynacja i monitorowanie działań związanych z realizacją celów naukowych i prac B+R w MAB AstroCeNT. Współpraca z brokerem technologii, monitorowanie działań komercjalizacyjnych, kontrola współczynników B+R projektu.
 • Koordynacja finansowa: monitorowanie i aktualizacja budżetu i wydatków projektu (współpraca z działem księgowym), w tym m.in.: określanie kwalifikowalności kosztów, kategoryzowanie wydatków, przygotowywanie raportów finansowych, kosztorysów i planów budżetowych. Monitorowanie łańcucha zamówień.
 • Koordynacja projektowa: nadzorowanie realizacji projektu pod kątem zgodności z warunkami umów, zakresem zadań, harmonogramem i kosztorysami projektu. Utrzymywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej (umowy, aneksy, regulaminy, itp.), wdrażanie planu projektu oraz mierzenie jego postępów, kluczowych parametrów i wskaźników. Sporządzanie sprawozdań projektowych oraz kompleksowa opieka nad przebiegiem audytów. Rejestrowanie i monitorowanie ryzyka w projekcie. Nadzorowanie zakupów i zamówień biurowych i sprzętowych we współpracy z działem zamówień publicznych. Organizacja i realizacja spotkań projektowych, nadzorowanieorganizacji wizyt gości krajowych i zagranicznych. Sporządzanie informacji i raportów na potrzeby audytów zewnętrznych.
 • Koordynacja administracyjna: współpraca ze strukturami administracji Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w zakresie monitorowania i opracowywania wewnętrznych procedur określających funkcjonowanie projektu. Administracja spraw kancelaryjnych, w tym przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji z urzędami oraz innymi instytucjami. Monitorowanie wewnątrzzakładowych kwestii kadrowych, w tym podróży i delegacji pracowników projektu.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku administracyjnym w instytucji publicznej;
 • Wykształcenie przynajmniej wyższe;
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, EU, POIR lub tożsamych;
 • Doświadczenie z procedowaniem zakupów w ramach prawa zamówień publicznych;
 • Umiejętność opracowywania treści regulaminów, zarządzeń i opisów procedur administracyjnych;
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne, wysoka inicjatywa własna i samodzielność;
 • Decyzyjność i komunikatywność;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Zalecane:

 • Doświadczenie w pracy w instytucji naukowej na stanowisku administracyjnym;
 • Praca w środowisku naukowym w dziedzinie fizyki lub elektroniki;
 • Praca w środowisku międzynarodowym.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (po okresie próbnym);
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków;
 • Możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji;
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta Multisport).

 

Pensja 8-13 tys. zł brutto (negocjowalna w zależności od doświadczenia).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Podpisana deklaracja RODO  https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent .