Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej projektu naukowego Astrocent

Opis stanowiska:

Zakład Astrocent (https://astrocent.camk.edu.pl/) poszukuje kandydata/kandydatki na pozycję głównego koordynatora naukowo-administracyjnego projektu naukowego Zakład Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent. Kandydat będzie podlegał bezpośrednio pod kierownika Zakładu Astrocent i będzie odpowiedzialny za zarządzanie kompleksową działalnością naukowo-administracyjną jednostki badawczej, w tym kierowanie zespołem specjalistów odpowiedzialnych za szczegółowe zadania.

Główne obowiązki i zakres odpowiedzialności w ramach Zakładu MAB Astrocent:

 • Koordynacja działań związanych z realizacją celów naukowych i prac B+R;
 • Koordynacja i monitorowanie głównych celów i rezultatów naukowych, kontrola współczynników B+R;
 • Wsparcie w naukowych aspektach kierowania i rozwoju infrastruktury badawczej;
 • Koordynacja aktywności i rozwoju naukowego, w tym rekrutacji i programów grantowych;
 • Organizacja współpracy z Międzynarodowym Komitetem Naukowym;
 • Koordynacja współpracy naukowej i B+R z partnerami w Polsce i za granicą;
 • Monitorowanie budżetu, zamówień i innych wydatków na cele naukowe i B+R;
 • Koordynacja i monitorowanie działań patentowych i komercjalizacyjnych we współpracy z brokerem technologii i właściwymi organami Instytutu;
 • Zapewnienie właściwego zarządzania danymi;
 • Sporządzanie merytorycznych sprawozdań projektowych oraz kompleksowa opieka nad przebiegiem audytów
 • Koordynacja naukowych aspektów działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej;
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Zakładu oraz liderami i członkami grup badawczych w zakresie postępu prac B+R;
 • Wsparcie w innych kluczowych zadaniach wyznaczonych przez Kierownika Zakładu

Wymagania:

 • Wykształcenie przynajmniej wyższe;
 • Stopień doktora w naukach przyrodniczych lub inżynierskich lub doświadczenie w prowadzeniu własnego projektu naukowo-badawczego;
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami z funduszy strukturalnych, EU, POIR lub tożsamych;
 • Doświadczenie z procedowaniem zakupów w ramach prawa o zamówieniach publicznych;
 • Umiejętność opracowywania treści regulaminów, zarządzeń i opisów procedur administracyjnych;
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne, wysoka inicjatywa własna i samodzielność;
 • Decyzyjność i komunikatywność;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Zalecane:

 • Doświadczenie w pracy w instytucji naukowej na stanowisku administracyjnym;
 • Praca w środowisku naukowym w dziedzinie fizyki lub elektroniki;
 • Praca w środowisku międzynarodowym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (po okresie próbnym);
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków;
 • Możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji;
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta Multisport).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Potwierdzony stopień naukowy lub udowodnione prowadzenie własnego projektu badawczego;
 • Podpisana deklaracja RODO:

https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do dnia 29.11.2021 r. na adres: recruitment@astrocent.pl