MAB_407_3_19 Przygotowanie autorskiego opracowania statystycznego danych naukowych dotyczących analizy obrazów hyperspektralnych wraz z opisaniem uzyskanych wyników.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

MAB_407_3_19 z dnia 23.12.2019 zapytanie ofertowe

formularz ofertowy dzieło statyst_v1 (wersja pdf)

formularz ofertowy dzieło statyst_v1 (wersja docx)

Klauzula informacyjna RODO