Dostawa oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

RODO

 

17.12.2019 Odpowiedzi na pytania z 17.12.2019

 

2019.12.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR MAB-040-2/19 Z DNIA 11.12.2019 wpłynęła jedna oferta:
ANDRZEJ GIERACH, JOLANTA JEGLIŃSKA-GIERACH “CADREX S.C.”, cena netto: 27621,00 zł; cena brutto 33973,83 zł
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w kryterium wyboru „cena” określonym w postępowaniu.”

MAB_040_nr2_19 wybor oferty (wersja pdf)